Публічний договір оферта
Даний договір адресований фізичним особам, які зацікавлені в отриманні інформаційно-консультаційних послуг, перелік яких міститься на сайті https://creo.ua і є офіційною пропозицією Фізичної особи – підприємця Валькова Віталія Валерійовича – укласти даний договір про нижченаведене:

Інформація про компанію
ФОП Вальков Віталій Валерійович, CREO
ЄДРПОУ: 3333500979
Юридична адреса: Київ, проспект Оболонський 34Г, 04214
+380680176848
vitali.valkov@gmail.com

та ФОП Білобран Ганна Юріївна
ЄДРПОУ: 3449002026

Правила повернення коштів (Refund Policy)
Політика конфіденційності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний договір є публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України (далі по тексту – «ЦК України»). Порядок його укладення регулюється ст. 642 ЦК України. Розміщення тексту даного Договору в мережі інтернет за посиланням: https://creo.ua/offerta є публічною офертою укладення Договору на умовах, які в ній викладені. Умови Договору встановлюються Виконавцем.

1.2. У відповідності зі ст. 642 ЦК України даний Договір є укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт).
Безумовним акцептом пропозиції укладення даного Договору є момент оплати послуг (будь-яких узгоджених Сторонами способом) Замовником у відповідності з умовами цього Договору.

1.3. Письмовий текст цього Договору може бути надано на запит Замовника, а також може бути роздрукований Замовником самостійно з офіційної
веб-сторінки Виконавця за посиланням: https://creo.ua/offerta, на якій розміщений Договір.

1.4. Акцептируючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до його укладення він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями і прийняв їх з власної волі без будь-якого примусу.

1.5. Кожна Сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання Договору у відповідності з його умовами.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
З метою однозначного трактування терміни, вказані нижче, використовуються у
такому значенні:
2.1. «Послуги» - інформаційно-консультаційні послуги за відповідними темами (програм), подаються Виконавцем Замовнику шляхом організації та під час проведення Онлайн-курсу або за допомогою надання доступу до перегляду Онлайн-курсу. Перелік послуг за відповідними темами (програмами), що надаються Виконавцем за цим Договором, вказані на сайті https://creo.ua.

2.2. «Онлайн-курс» — курс, онлайн-курс або інтенсив, що складається з відеозаписів та живих онлайн-занять.

2.3. «Пропозиція Онлайн-курсу» - розміщена на сайті https://creo.ua, інформація про характеристики курсу, а саме: тривалість, термін проведення, зміст, вартість та інша інформація.

2.4 «Програмне забезпечення» (далі - «ПЗ») - система дистанційного навчання з матеріалами онлайн-курсу, належать Виконавцю.

2.5. «Користувач» – фізична особа, яка зареєструвалася на сайті https://creo.ua.

2.6. Користувач, який оплатив послуги є «Замовником».

2.7. В цьому Договорі можуть бути використані терміни, не визначені в розділі 2 цього Договору, в цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться згідно з текстом цього Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті Договору слід керуватися тлумаченням терміна: в першу чергу – на сайті Виконавця, у другу чергу – загальноприйнятим значенням.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. На умовах, передбачених цим Договором, Виконавець надає Замовникуінформаційно-консультаційні послуги шляхом організації під час проведення Онлайн-курсу і/або за допомогою надання доступу до перегляду Онлайн-курсу, а Замовник оплачує та приймає послуги

3.2. Перелік послуг, що надаються по кожному онлайн-курсу, вартість, строк надання Послуг та інша інформація розміщені за адресою https://creo.ua. Послуги включають надання доступу до навчальних матеріалів, відеоуроків, текстових матеріалів, тестів, форумів та інших ресурсів, пов'язаних з курсами.

3.3. Після успішної оплати курсу або підписки, користувач отримує доступ до відповідних матеріалів на платформі протягом визначеного періоду часу.

3.4. Creo.ua залишає за собою право змінювати, доповнювати або видаляти будь-які матеріали або ресурси на платформі без попереднього повідомлення.

3.5. Послуги, що надаються за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту».

3.6. Умови цього Договору є обов'язковими для Замовника і Виконавця.

3.7 Терміни надання послуг:

3.7.1. Послуги надаються з моменту успішної оплати курсу або підписки користувачем.

3.7.2. Терміни надання послуг можуть варіюватися в залежності від курсу або підписки, куплених користувачем на сторінці https://creo.ua. Терміни будуть вказані на сторінці курсу або підписки на платформі.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість послуг за даним Договором визначається в кожному окремому Онлайн-курсі, розміщеному на сайті https://creo.ua.

4.2. Оплата вартості послуг Виконавця за даним Договором здійснюється у вигляді передоплати в порядку і в строки, які визначаються згідно з
інформацією, розміщеною на сайті, по кожному окремому Онлайн-курсу та/або в Реченні Онлайн-курсу, включаючи, але не обмежуючись: шляхом перерахування коштів через платіжні системи мережі інтернет (вказані безпосередньо на сайті); оплати рахунку через банки і іншими способами, які можуть додатково узгоджуватися Сторонами у кожному окремому випадку).

4.3. Вартість послуг не включає будь-які комісії, які стягуються банками та/або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник оплачує додатково.

4.4. Послуги вважаються сплаченими в момент зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.5. Вартість оплачених Замовником послуг не повертається, якщо Замовник відмовився від надання послуг Виконавця, тобто припинив проходження Онлайн-курсу до його завершення (незалежно від причин) або пройшов курс не в повному обсязі (незалежно від причин), крім випадків, передбачених п. 4.6. даного Договору.

4.6. Вартість оплачених Замовником за надання послуг грошових коштів може бути повернена (спосіб повернення коштів додатково узгоджується Сторонами в усному порядку) в наступних випадках:

4.6.1. Якщо Замовник своєчасно до дати початку надання послуг/старту Онлайн-курсу, офіційно звернувся до Виконавця і повідомив про умови, які виключають його участь в Онлайн-курс, а також надав заяву/клопотання про повернення грошових коштів. Вартість повертається в повному обсязі.

4.6.2. Якщо Замовник протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку надання послуг/старту Онлайн-курсу звернувся до Виконавця і повідомив про умови, які виключають його участь в Онлайн-курс, а також надав заяву/клопотання про повернення грошових коштів, вартість повертається в повному обсязі від оплаченої Замовником суми. Виконавець зобов'язуєтьсяповернути вартість Послуг не пізніше наступних 14 робочих днів з моменту отримання заяви/клопотання Замовника.

4.7. У разі, якщо Замовник до дати початку надання послуг/старту Онлайн-курсу частково оплатив вартість послуг (здійснив оплату послуг не в повному обсязі), Виконавець призупиняє надання послуг Замовнику за даним Договором в односторонньому порядку блокує подальший доступ до вибраного Онлайн-курсу. У разі оплати Замовником суми, що залишилася за Онлайн-курс надання послуг Замовнику за даним Договором поновлюється і доступ до вибраного Онлайн-курсу розблокується. Даний пункт поширюється на всі Онлайн-курси.

4.8. Оплата курсів або підписок на платформі creo.ua може здійснюватись через такі способи оплати:

4.8.1. Monobank;

4.8.2. Privatbank;

4.8.3. PayPal;

4.8.4. Прямий платіж на офіційний рахунок компанії.

4.9. Усі оплати здійснюються в гривні (UAH) або іншій валюті, вказаній на платформі.

4.10. Користувач зобов'язаний оплатити повну вартість курсу або підписки перед отриманням доступу до матеріалів.5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОН

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
5.1.1. Забезпечувати надання послуг якісно і в передбачені терміни.

5.1.2. Надавати Замовнику доступ до особистого кабінету та усіх матеріалівКористувача; до Програмного забезпечення, що дозволяє вивчати інформаційні матеріали у вигляді живих онлайн-занять, відеозаписів, інтерактивних вправ та презентацій в електронному вигляді.

5.1.3. За умови акцепту Замовником Договору надати Замовнику можливість доступу до вибраного Онлайн-курсу у відповідності з характеристиками, визначеними на сайті https://creo.ua.

5.1.4. На вимогу Замовника надавати йому всю необхідну інформацію, консультувати з усіх питань, що виникають у Замовника протягом строку дії
Договору.

5.1.5. На Сайті https://creo.ua в тексті даного Договору та/або іншими доступними для Замовника методами інформувати про правила та вимоги щодо організації Онлайн-курсу, права та обов'язки Сторін під час надання послуг.

6. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:
6.1. Змінювати вартість Послуг, перелік послуг, умови даного Договору на свій розсуд без попереднього узгодження із Замовником;

6.2. Додавати електронну адресу Замовника, телефонний номер, вказаний при реєстрації в свій список розсилки листів, повідомлень, інших пропозицій щодо подальшої співпраці.

6.3. У разі відмови Замовника від надання замовлених і оплачених послуг, за винятком випадків, передбачених даним Договором, незалежно від причин відмови від наданих послуг та/або припинення проходження Онлайн-курсу незалежно від причин – утримати в свою користь грошові кошти, внесені Замовником для оплати послуг, у повному обсязі.

6.4. У випадках, передбачених даним Договором, повертати Замовнику сплачені грошові кошти на підставі отриманого від Замовника заяви/клопотання про повернення грошових коштів.

6.5. Припинити надання послуг за Договором без повернення сплачених грошових коштів Замовнику в разі порушення Замовником правил поведінки (реклама, нецензурна лайка) та/або якщо дії Замовника або обставини, створеніЗамовником, загрожують або можуть загрожувати в майбутньому конфіденційності матеріалів Онлайн-курсу і процесу надання послуг.

6.6. Вносити зміни в умови Договору та/або відкликати Договір у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін у Договір такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору на сайті, якщо інший строк набуття чинності не зазначено додатково при такому розміщенні.

6.2. ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
6.2.1. Надавати достовірну інформацію при реєстрації на сайті https://creo.ua; в разі невиконання вимог цього пункту, Замовник несе ризик пов'язаних з цим негативних наслідків.

6.2.2. Своєчасно оплатити послуги Виконавця в розмірі та строки, встановлені Пропозицією Онлайн-курсу, а також цим Договором.заявою/клопотанням про повернення грошових коштів, сплачених за надання послуг.

6.2.3. Не копіювати, не продавати, не поширювати у будь-яких цілях інформацію, матеріали та інші результати інтелектуальної діяльності Виконавця, які стали доступні Замовнику в ході надання послуг, а також записувати їх на аудіо - та/або відеоносії. У разі, якщо Замовник допустить копіювання та/або розповсюдження та/або продаж такої інформації і матеріалів, він несе відповідальність перед
Виконавцем за заподіяні збитки, включаючи недоотриманий прибуток, в розмірі зазначеним в п 7.2. даного Договору.

6.2.4. Оплатити повну вартість Онлайн-курсу до початку процесу навчання, якщо оплата відбувається в форматі розстрочення (крім кредиту "Оплата частинами" від Приватбанк Україна), умови якої обумовлюються сторонами індивідуально в письмовому або усному форматі по телефону.

6.3. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:
6.3.1. Відмовитися від розсилки листів, надісланих Виконавцем, перейшовши по посиланню, зазначеної в електронному листі.

6.3.2. Отримати послуги належної якості в обсягах, передбачених Договором.6.3.3. У випадках, передбачених даним Договором, звернутися до Виконавця із заявою/клопотанням про повернення грошових коштів, сплачених за надання послуг.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у відповідності з даним Договором, чинним законодавством.7.2. Будь-яке порушення Замовником п. 6.3.3. даного Договору буде вважатися істотним порушенням Договору, в результаті чого Замовник втрачає у подальшому право отримувати послуги Виконавця, у тому числі сплачені. Замовник зобов'язаний відшкодувати заподіяні в результаті такого порушення збитки, упущену вигоду Виконавця в повному обсязі. У разі передачі інформації, отриманої Замовником у зв'язку з виконанням даного Договору, в тому числі, але не обмежуючись, здійснення запису та/або розповсюдження записів онлайн-трансляцій/відео курсу або їх частини без попереднього письмового дозволу Виконавця, Замовник сплачує Виконавцеві штраф у розмірі 1000% (тисяча відсотків) вартості оплачених послуг.

7.3. У разі, якщо Замовник несвоєчасно та/або не в повному обсязі вніс плату за надання послуг, зазначену в онлайн-курсі, Виконавець має право розірвати договір та/або відмовити Замовнику в наданні послуг, про що повідомити останнього.

7.4. У разі порушення Виконавцем строків надання послуг відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг або наданням послуг у нові терміни до повного їх виконання.

7.5. Виконавець несе відповідальність перед Замовником виключно в межах оплачених, але не наданих послуг. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником у разі, якщо послуги не були надані не з вини Виконавця.

7.6. У випадку порушення Замовником умов Договору Виконавець має право призупинити надання послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень і відшкодування Виконавцю завданих таким порушенням збитків уповному обсязі та/або розірвати договір в односторонньому порядку, про що негайно повідомити Замовника.7.7. Кожна Сторона самостійно несе відповідальність за збиток, заподіяний її
діями третім особам.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Кожна Сторона Договору буде зберігати сувору конфіденційність відносно отриманої від іншої Сторони інформації та буде використовувати всі можливі заходи для того, щоб захистити таку інформацію від розголошення будь-якій третій стороні. Термін «Інформація» включає будь-яку інформацію та інші матеріали, в тому числі на електронних носіях, аудіо і відеозаписи, призначені для Замовника і надані Замовнику Виконавцем в рамках надання Послуг за цим Договором. У разі, якщо Замовник допустить поширення зазначеної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем за завдані фактом поширення інформації збитки у вигляді штрафу, розмір якого зазначений у п. 7.2. Договору.

8.2. Виконавець залишає за собою право включати інформацію про надання послуг Замовнику у свої маркетингові або подібні матеріали. Така Інформація не буде ідентифікувати умови, які до цього не були публічно відомі. Виконавець може розкрити інформацію тільки в загальній формі і без будь-яких посилань на Замовника, якщо інше не погоджено між Виконавцем і Замовником.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за часткове або повненевиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, а саме: дій органів державної влади (у т. ч. прийняття правових актів), пожежі, повені, землетрусу, інших стихійних лих, відсутності електроенергії або збій роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, страйки, інші обставини або інші, не залежні від Сторін обставин, і якщо ці обставини перешкоджали виконанню цього Договору.9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна сповістити іншу Сторону. Якщо про вищезгадані події не буде повідомлено протягом п'яти днів, Сторона, порушена подією непереборноїсили, не може на нього посилатися, крім випадку, коли це подія перешкоджає відправленню такого повідомлення.

9.3. Факт неможливості виконання договірних зобов'язань із-за настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися документом, виданим Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Сторони приймуть всі можливі заходи для вирішення виниклих у ході виконання цього Договору або в зв'язку з ним спорів і розбіжностей шляхом переговорів.

10.2. Якщо суперечки та розбіжності не вирішуються шляхом мирних переговорів, вони підлягають розгляду у відповідності з вимогами чинного
законодавства України. Застосовуване право – матеріальне право України.

11. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ТА ПОРЯДОК ВИКЛЮЧЕННЯ
11.1. Усі студенти та користувачі платформи creo.ua зобов'язані дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки, моралі та етики під час спілкування, використання матеріалів та взаємодії з іншими учасниками курсу або платформи.

11.2. Забороняється:

11.2.1. Використання образливої, ненормативної, розпусної або провокаційної
мови.

11.2.2. Здійснення дискримінації, переслідування або заподіяння шкоди іншим учасникам курсу або платформи.

11.2.3. Розголошення конфіденційної інформації, що стосується інших учасників курсу, інструкторів або адміністрації платформи.

11.3. У випадку порушення пунктів 5.1 та 5.2, адміністрація creo.ua має право застосувати такі заходи:

11.3.1. Відправити студенту попередження з вимогою припинити порушення.

11.3.2. Обмежити доступ студента до чатів, форумів або інших засобів спілкування на платформі.

11.3.3. Тимчасово або постійно виключити студента з програми курсу або платформи без права поверенення коштів

11.4. У випадку виключення студента з програми курсу або платформи через порушення кодексу поведінки, повернення коштів за курс або підписку може бути відхилено за рішенням адміністрації creo.ua.

12. ІНШІ УМОВИ
12.1 Будь-які повідомлення, заяви, клопотання, листи, інші повідомлення та інформація, надані сторонами один одному оформляються в письмовому вигляді і направляються по електронній пошті. Електронна пошта Виконавця - vitali.valkov@gmail.com. Електронна пошта Замовника – пошта, зазначена Замовником при реєстрації на сайті https://creo.ua. При розгляді спорів в суді листування Сторін по електронній пошті, листування через особистий кабінет будуть визнані Сторонами достатніми доказами.

12.3. Повне виконання зобов'язань Виконавця перед Замовником визначається моментом закінчення терміну, відведеного на надання послуг за обраним Онлайн-курсу відповідно до умов відповідної пропозиції Онлайн-курсу.

12.4. При використанні / обробці персональних даних у зв'язку з укладенням, виконанням, припиненням дії / розірванням Сторони зобов'язуються
дотримуватися вимог закону щодо захисту персональних даних.

12.5. Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність усього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Виконавець вносять необхідні зміни в умови цього Договору.

12.6. Умови цього Договору є комерційною таємницею і не підлягають розголошенню іншим юридичним і фізичним особам.ЗАСНОВНИК ПРОЕКТУ CREO, В.В. Вальков CREO